Midt i Agder, langs nye E-18, vokser Agder Næringspark frem.

Agder Næringspark består av ca. 1100 dekar med næringstomter regulert til ulike næringsformål. Beliggenheten er svært sentral: ca. 6 minutter til Sørlandsparken, 16 minutter til Kristiansand sentrum/havn, 17 minutter til Grimstad og 30 minutter til Arendal.

Kristiansand

17

km


Arendal

45

km


Stavanger

254

km


Oslo

320

km

Midt i Agder

E-18 fra Grimstad til Kristiansand har skapt et nytt grunnlag for samarbeid og strategisk tenkning i hele regionen. Agder Næringspark på Kjerlingland er et naturlig sentrum mellom de to regionhovedstedene Arendal og Kristiansand, og ligger ypperlig til for å betjene markeder i hele regionen. Bedriftene som har etablert seg i Agder Næringspark har allerede merket verdien av den strategiske beliggenheten midt i Agder.

Nært kontinentet

Fra Agder Næringspark er det gode trafikale forbindelser både mot vest, øst, nord og sør. E-18 mot Kristiansand er direkte knyttet til E-39, som fortsetter som 4-felts motorvei fra Hirtshals i Danmark og videre nedover i Europa.

Den korte avstanden fra Agder Næringspark til Kristiansand havn er en stor fordel for bedrifter som arbeider med logistikk, transport, import eller eksport. I Kristiansand er det de siste årene blitt investert betydelig i havn med tilhørende infrastruktur. Nærheten til denne havna – som er en av de viktigste knutepunktene mellom Norge og Europa – gjør at Agder Næringspark egner seg ypperlig som lokasjon for virksomheter med et internasjonalt nedslagsfelt.

Agder Næringspark har allerede høy kapasitet på vann, avløp, strøm og fiberlinjer, og ønsker også å stimulere til fremtidig vekst gjennom kontinuerlig fokus på videreutvikling og optimalisering av områdets fysiske rammebetingelser.

Vannforsyning

Det er lagt 700 mm vannrør fram til området og 250 mm vannrør internt i feltene. Dagens kapasitet er 60 liter/sekund. Etter neste oppgraderingsfase er gjennomført vil vannforsyningskapasiteten i området øke til over 100 l/s.

Avløp

Området er tilknyttet Lillesand kommune sitt offentlige avløpsnett. Spillvann fra prosessindustri og andre avløpskrevende virksomheter vil bli behandlet i hvert enkelt tilfelle.

Strøm

Det er etablert god høyspentkapasitet, og lavspentanlegg er etablert via nødvendige trafostasjoner internt i området. Agder Næringspark har strømkapasitet til å dekke behovene til alle ordinære næringsbygg. Kraftkrevende industri vurderes individuelt.

Fiber

Det ligger i dag to hovedlinjer med fiber mellom Kristiansand og Grimstad. Linjene er etablert både i nye og gamle E-18. Telenor og GET/TDC har ført fiberlinjer inn i utbyggingsområdet, og alle tomter er tilrettelagt for påkobling gjennom et utstrakt nett av trekkerør og trekkekummer. Dersom andre aktører ønsker å levere fiberkapasitet inn i området finnes det infrastruktur for dette.