Beliggenhet


  • KRISTIANSAND 17 km

  • ARENDAL 45 km

  • STAVANGER 254 km

  • OSLO320 km

Midt i Agder, langs nye E-18, vokser Agder Næringspark frem.

Agder Næringspark består av ca. 1100 dekar med næringstomter regulert til ulike næringsformål. Beliggenheten er svært sentral: ca. 6 minutter til Sørlandsparken, 16 minutter til Kristiansand sentrum/havn, 17 minutter til Grimstad og 30 minutter til Arendal.

Midt i Agder

E-18 fra Grimstad til Kristiansand har skapt et nytt grunnlag for samarbeid og strategisk tenkning i hele regionen. Agder Næringspark på Kjerlingland er et naturlig sentrum mellom de to regionhovedstedene Arendal og Kristiansand, og ligger ypperlig til for å betjene markeder i hele regionen. Bedriftene som har etablert seg i Agder Næringspark har allerede merket verdien av den strategiske beliggenheten midt i Agder.

Nært kontinentet

Fra Agder Næringspark er det gode trafikale forbindelser både mot vest, øst, nord og sør. E-18 mot Kristiansand er direkte knyttet til E-39, som fortsetter som 4-felts motorvei fra Hirtshals i Danmark og videre nedover i Europa.

Den korte avstanden fra Agder Næringspark til Kristiansand havn er en stor fordel for bedrifter som arbeider med logistikk, transport, import eller eksport. I Kristiansand er det de siste årene blitt investert betydelig i havn med tilhørende infrastruktur. Nærheten til denne havna – som er en av de viktigste knutepunktene mellom Norge og Europa – gjør at Agder Næringspark egner seg ypperlig som lokasjon for virksomheter med et internasjonalt nedslagsfelt.

 


 Infrastruktur

Agder Næringspark har allerede høy kapasitet på vann, avløp, strøm og fiberlinjer, og ønsker også å stimulere til fremtidig vekst gjennom kontinuerlig fokus på videreutvikling og optimalisering av områdets fysiske rammebetingelser.

Vannforsyning

Det er lagt 700 mm vannrør fram til området og 250 mm vannrør internt i feltene. Dagens kapasitet er 60 liter/sekund. Etter neste oppgraderingsfase er gjennomført vil vannforsyningskapasiteten i området øke til over 100 l/s.

Avløp

Området er tilknyttet Lillesand kommune sitt offentlige avløpsnett. Spillvann fra prosessindustri og andre avløpskrevende virksomheter vil bli behandlet i hvert enkelt tilfelle.

Strøm

Det er etablert god høyspentkapasitet, og avspentanlegg er etablert via nødvendige trafostasjoner internt i området. Agder Næringspark har strømkapasitet til å dekke behovene til alle typer bygg.

Kjerlingland ligger gunstig til i forhold til det regionale strømnettet. Tilgjengelige tilkoplingspunker innenfor akseptable avstander gjør at området har et betydelig kraftpotensiale. Foreløpige vurderinger viser en kapasitet i regionalnettet i området på ca 100 MW, som kan etableres med redundans (minimum n-1).

Fiber

Det ligger i dag to hovedlinjer med fiber mellom Kristiansand og Grimstad. Linjene er etablert både i nye og gamle E-18. Telenor og GET/TDC har ført fiberlinjer inn i utbyggingsområdet, og alle tomter er tilrettelagt for påkobling gjennom et utstrakt nett av trekkerør og trekkekummer. Dersom andre aktører ønsker å levere fiberkapasitet inn i området finnes det infrastruktur for dette.