Attraktive
næringstomter
midt i Agder

  • Beliggenhet

    Midt i Agder, langs nye E-18, vokser Agder Næringspark frem. Agder næringspark består av ca. 1100 dekar.

    Les mer
  • Ledige tomter

    Agder Næringspark leverer byggeklare tomter med infrastruktur frem til tomtegrense. De første 100.

    Les mer

Kunder

Flere bedrifter har allerede etablert seg i Agder Næringspark. Her får du oversikten!