Home

Attraktive næringstomter midt i Agder

Agder Næringspark ligger strategisk plassert langs E-18 mellom Arendal og Kristiansand. Næringstomtene har ypperlige trafikale forbindelser i alle retninger, og nærheten til Kristiansand havn er en stor fordel for bedrifter som arbeider med logistikk, transport, import eller eksport.

Beliggenhet

Midt i Agder, langs nye E-18, vokser Agder Næringspark frem.

Ledige tomter

Agder Næringspark leverer byggeklare tomter med infrastruktur frem til tomtegrense.

Kunder

Flere bedrifter har allerede etablert seg i Agder Næringspark. Her får du oversikten!

De forretningsmessige ambisjonene er høye, det samme er miljømålene. Gorines har bygd et produksjonslokale for fremtiden midt i Agder.

Ved å flytte virksomheten til Agder Næringspark økte RIB-distributøren Govi AS omsetningen med nesten 30% fra 2016 til 2017 uten å øke bemanningen.