Agder Næringspark leverer byggeklare tomter med infrastruktur frem til tomtegrense. De første 100 målene av området er ferdig planert og delvis bebygget. Øvrige tomter i ulike størrelser klargjøres fortløpende.

Priser og øvrige betingelser oppgis på forespørsel. Kontakt oss, så hjelper vi deg å finne en tomt som er skreddersydd til din virksomhets behov.

Næringstomt med bygg

Agder Næringspark tilbyr også planlegging og realisering av kundetilpassede bygg til konkurransedyktige priser. I slike prosesser kan vi ta hånd om arkitekter, rådgivere og alle underleverandører, mens du som kunde kun forholder deg til ett kontaktpunkt gjennom hele prosessen. SG Armaturen sitt bygg ble oppført etter denne modellen.

Utleie

For større etableringer kan også langsiktige leieavtaler og andre samarbeidsmodeller vurderes. I slike prosesser er vi opptatt av å starte prosessen tidlig, slik at vi i fellesskap finner ut av en hensiktsmessig strategi som ivaretar prosjektets konkrete behov.