Agder Næringspark er et samarbeid mellom J.B. Ugland Eiendom, Lillesand Næringsarealer og Kristiansand Næringsselskap.

Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS

Jens Helge Hodne
Mobil: 40 40 86 12
Epost: Klikk her
Web: naringsmegleren.no


Kristiansand Næringsselskap AS

Kristoffer Haugenes
Mobil: 97 04 88 70
Epost: Klikk her
Web: krsn.no


J.B.U. Eiendom AS

Håvard Bjorå
Mobil: 47 96 96 60
Epost: Klikk her
Web: jbu.no

Utbyggere

J.B. Ugland Eiendom AS

J.B. Ugland Eiendom AS (JBU) eier og utvikler eiendomsporteføljen til J.B. Ugland-gruppen. JBU har erfaring og kompetanse innen utvikling, bygging, utleie, forvaltning og drift av eiendom, og har som mål å bidra til by- og stedsutvikling.

JBU har i de senere år blitt en betydelig eiendomsutvikler på Sørlandet og er nå sentralt og godt posisjonert i Kristiansand, Lillesand, Grimstad og Arendal. Langsiktig eierskap og fokus på utvikling av sentrale eiendommer, kombinert med et ønske om å bidra til utvikling i landsdelen, er en del av en bevisst strategi.

Å engasjere seg i å utvikle regionens neste store næringsområde sammen med Lillesand Næringsarealer (LINA) og Kristiansand Næringsselskap (KNAS) er dermed et strategisk grep som er i tråd med JBU’s visjon – «Stolthet i å utvikle».

Mer om JBU her: www.jbu.no


Kristiansand Næringsselskap AS
(Kristiansand kommune)

Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS) ble etablert for å utvikle fremtidsrettede og bærekraftige løsninger for lokal og regional næringsvirksomhet, herunder å eie og forvalte eiendomsmasse. Selskapet skal skape muligheter for vekst og verdiskapning og være et tillitsverdig instrument for kommunens næringsutvikling. Selskapet skal fremme bærekraftige løsninger.


Lillesand Næringsarealer AS
(Lillesand kommune)

Lillesand Næringsarealer AS (LINA) ble etablert i 2009 og har som formål å utvikle og tilrettelegge næringstomter. Selskapet har blant annet utviklet områdene rundt IKEA og på Kjerlingland. Selskapet har både bedrifts- og samfunnsmessige målsettinger.