Aptum Drift
Aptum Drift

Grønn teknologi i Agder Næringspark

De forretningsmessige ambisjonene er høye, det samme er miljømålene. Gorines har bygd et produksjonslokale for fremtiden midt i Agder.

Det er tidlig morgen på Kjerlingland ved E18, ikke langt fra Lillesand. Sola skinner lavt over taket på det imponerende nybygget til Gorines AS. I mars flyttet salatprodusenten hit fra Tinnheia i Kristiansand, sammen med innfusjonerte fiskematleverandør Engervik fra Lindesnes, pluss egen avdeling for brødbasert ferdigmat. Daglig leder Øyvind Svendsen og fabrikksjef Kennet Sangesland viser stolt frem hele 6000 kvadratmeter solpaneler av siste generasjon.

– Det mange ikke vet, er at solceller kan oppnå vel så stor effekt her hjemme som lengre sør, sier Svendsen. – Riktignok får vi mindre samlet solinnstråling. Men med våre lavere temperaturer utnytter cellene solenergien bedre. Overskuddsstrøm oppbevarer vi forresten i svære batterier, som vi tapper når solpanelene gir lav effekt.

Klimavennlig og kostnadsgunstig

Solcellene er en del av de mange avanserte og til dels banebrytende løsningene Gorines har implementert. Fabrikksjef Sangesland forklarer at solfangst i samspill med energisparing gjør anlegget klimavennlig og gir lavere driftskostnader.

– Vi har blant annet femten 250 meter dype brønner som holder på kaldt vann, sier han. – Når dette vannet går gjennom kjøleanleggene, trengs det langt mindre strøm for å oppnå ønsket temperatur. I tillegg er bygget godt isolert, og smart programmering fordeler strømforbruket mellom ulike prosesser. Slik unngår vi fordyrende topper i forbruket. Dessuten får vi gevinst av varmegjenvinning.

Hygiene og rasjonell fremstilling får også topp prioritet. Salatene, den brødbaserte ferdigmaten og fiskematfabrikken okkuperer hver sin sone i de 9000 kvadratmeter store lokalene.

Gorines-sjefene er stolte av samspillet mellom energisparing og egen energiproduksjon.

Klart for utvidelse

– Ikke et eneste arbeidsantrekk eller verktøy skal vandre mellom sonene, sier Svendsen, som føyer til at byggets tekniske installasjoner er planlagt også med tanke på ekspansjon.

– Vi innså at veksten vi har opplevd tvang frem tiltak. I stedet for å flikke på fabrikkene i Kristiansand og i Lindesnes, valgte vi å samlokalisere her, fortsetter han. – Nybygget gir oss et ideelt utgangspunkt for å utvikle nye sortimenter og tilpasse oss endringer i markedet.

Beliggenheten har vært en avgjørende faktor.
– Mer midt i Agder kommer du neppe, sier Sangesland. – Her kjører svære containerbiler greit inn, og vi har kort vei til eget marked på Sørlandet og mot Rogaland. Vi liker også at det finnes planer om å gjøre parken klar for nye og klimavennlige transportmidler, som elektrifiserte varebiler.

Det skader heller ikke at transportøren Agder Grossisten ligger i parken, og at Asko ikke er langt unna.
– Det er naturlig å tenke at vi vil ha glede av samarbeid og utveksling av erfaring her i næringsparken, sier Svendsen. – Et annen fortrinn er nærheten til byer og gode boligområder. Det gjør det atskillig lettere å skaffe godt kvalifisert arbeidskraft.

Får anerkjennelse

Svendsen og Sangesland tror også arbeidsmiljøet vil bidra til at de rundt 25 ansatte får gode arbeidsdager. – Vi har fått en flott kantine i rause og lyse lokaler, og fra før er vi kjent som en virksomhet der trivsel og gode arbeidsforhold prioriteres høyt, sier Sangesland.

Etableringen av Gorines i Agder Næringspark har høstet lovord fra media, forskningsmiljøer og myndigheter. Ikke minst er selskapets utstrakte bruk av samarbeidspartnere og fagekspertise fremhevet.

– Alt fra leverandører og konsulentselskaper til Universitetet i Agder og Mattilsynet har hjulpet oss hele veien, sier en stolt daglig leder. – Så er da også mye av det vi foretar oss helt i forkant av utviklingen. Derfor har Enova støttet oss med hele 10,9 millioner, og det kommer svært godt med. Samlet koster prosjektet oss nemlig 170 millioner. Men vi er trygge på å få god valuta for investeringene i årene som kommer!

Økte omsetningen med 13 millioner på et år

Ved å flytte virksomheten til Agder Næringspark økte RIB-distributøren Govi AS omsetningen med nesten 30% fra 2016 til 2017 uten å øke bemanningen.

Terje Flak, daglig leder i Govi, er tydelig på at relokaliseringen førte til økt effektivitet.

– Vi flyttet fra Korsvik i Kristiansand til Agder Næringspark i Lillesand i begynnelsen av 2017, og gikk fra en omsetning på 44 millioner i 2016 til 57 millioner i 2017. Etter min mening dokumenterer tallene hvor mye logistikk betyr, for vi hadde kun fire faste ansatte begge årene, forteller Terje Flak.

Sparer kjøretid

Som landets største RIB-distributør sender Govi ut ca.15 båter av bestselgeren Grand Golden Line 650/580 i uka, hovedsakelig til Yamaha-forhandlere i Norge og Sverige.

– Målet er å flytte båter rimeligere enn andre, og da er rask adkomst til E-18 og enkel tilgang på diesel avgjørende. Det har vi her i Agder Næringspark, og på grunn av bedre logistikk bruker hver eneste lastebil nesten en time mindre på frakt enn da vi var i Korsvik, sier Terje Flak.

Tomt til å vokse på

Flak vurderte fire-fem tomtealternativer før valget falt på Agder Næringspark.

– Prisen var gunstig, infrastrukturen god, og det var særlig penger å spare på at tomta var flat. Fordi vi stadig får besøk av sluttbrukere som skal innom for å hente deler, var det også et poeng å være godt synlige og lett tilgjengelige fra E-18, understreker han.

Govi-byggene utgjør ca. 3000 kvadratmeter i grunnflate fordelt på to bygg, og en tredje bygning er planlagt oppført i 2019.

– Vi er dimensjonert for ytterligere vekst, og jobber nå med segmentet havraftingsbåter i aluminium og glassfiber. Går alt etter planen er vi Norges største distributør av disse i løpet av et år, sier den erfarne båtmannen.

Prikkfritt samarbeid

Terje Flak betegner samarbeidet med Næringsmegleren, som håndterer salget av tomtene i Agder Næringspark, som ”prikkfritt”.

– Dialogen med og oppfølgingen fra Næringsmegleren var upåklagelig, og vi er glad for at valget falt på Agder Næringspark. Selv om jeg nå har lengst vei til jobb fordi jeg bor i Kristiansand og de tre andre holder til her i Lillesand, er det ikke langt i fra at jeg likevel har kortest kjøretid fordi veien er så bra, avslutter Terje Flak fornøyd.