Selger «strandlinje» langs E-18


30.05.2016


SG Armaturen er foreløpig sist ut til å kjøpe tomt på Kjerlingland. Siden november i fjor er det solgt sju tomter på til sammen 80 mål. SG Armaturen har kjøpt 23 mål med «strandlinje», som er vår «interne» benevnelse av tomter ut mot E-18. Pr. dato er over 120 DAA byggeklart på svært kort varsel. Kjerlingland ligger midt i Agderbyen og er derfor den mest optimale beliggenhet for virksomheter som har som har hele Agderbyen som nedslagsfelt.

SG Armaturen skal bygge 7200 kvm med lager og 3000 kvm kontor. Byggestart er forutsatt ca. 01.09.16. Se omtale av saken i FVN.